Socio-Cultural Factors Affecting Curriculum Development in Education

  • Şefik Yaşar
Keywords: Program, curriculum development, socio-cultural factors, behaviorism, interpretive approach

Abstract

Known as the process of bringing the individual through his own experiences in the desired behaviors by the society, education is regarded by all countries as the fundamental tool for development. Accordingly, by taking the roles and responsibilities to be taken by the individuals in the future, countries put their education programs into action in order for the individuals to adapt to both the natural and social life. However, in the course of time education programs lose their functions due to such socio-cultural factors as "the society's viewpoint to information", "important facts and events", "social transformations", "paradigms" and they are no more able to meet the interest and need of the individuals. This situation brings about the fact that programs should continuously be developed and evaluated through scientific studies. In this paper, socio-cultural factors affecting curriculum development will be examined in detail depending on historical process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Binbaşıoğlu, C. (1999). Cumhuriyet dönemi eğitim bilimleri tarihi. Ankara: Tekışık Yayıncılık A.Ş. Veb Ofset Tesisleri.

Boone, E. J. (1985). Developing programs in adult education. New Jersey: Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.

Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (Onikinci baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Deutsch, N. (2004). Curriculum trends. http://www.nelliemuller.com/CurriculumTrends.doc adresinden 25.02.2013 tarihinde edinilmiştir.

Gültekin, M. (2009). Dünyada ve Türkiye'de ilköğretim programlarındaki yönelimler. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı.

MEB. (2004). MEB Müfredat geliştirme süreci. 20.06.2006 tarihinde

http://programlar.meb.gov.tr/index/index.htm adresinden alınmıştır.

Posner, G. J. (2004). Analyzing the curriculum. New York: McGraw Hill Book Company.

Ragan, W. B. (1960). Modern elementary curriculum. (Revised Edition), New York: Holt, Rinehart and Winston.

Taba, H. (1962). Curriculum development. New York: Harcourt, Brace and World Inc.

Tuncel, İ. (2012). Program geliştirmenin kuramsal temelleri. Bulunduğu Eser: Şeker, H. (Ed). Eğitimde Program Geliştirme: Kavramlar Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık, s.19-70.

Yaşar, Ş. (2012). Yapılandırmacı anlayış ve ilköğretim birinci kademe programlarına etkisi. Bulunduğu Eser: Hakan, A. (Editör). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. (5. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
How to Cite
Yaşar, Şefik. (2013). Socio-Cultural Factors Affecting Curriculum Development in Education. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(6), 1-7.