Constantly Modified Teaeber Training System

  • Nevin Saylan
Keywords: Teacher education, pedagogical formation, teacher need

Abstract

One of the most effective systems in motivating and developing societies with a scientific concept, and in gaining the contemporary values is education. The teacher is one of the fundamental and active elements of the education system. As a result, the issue of teacher education, qualification, and employment has always been important nearly in every society. Teacher education in Turkey has gone through many changes since the establishment of the Republic to the present day. Most of the time, although the rationale for these changes has been specified as the training of more qualified teachers, decisions about the education of teachers to be replaced often resulted in conflicting applications. In this article, the changes carried out in teacher education in accordance with the decisions taken concerning the training of the teachers are mentioned.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi. (Başlangıçtan 1997'ye). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

Akyüz, Y. (2006). Türk eğitiminin temel sorunu: öğretmen yetiştirme, atama, sağlama ilke ve uygulamaları (1453-2004). Bulunduğu eser: Hesapçıoğlu, M. ve Durmuş, A. (Eds). Türkiye'de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi (ss: 429-443). Ankara: Nobel.

Akyüz, Y. (2000). Başlangıçtan 2001'e Türk eğitim tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Azar, A. (2011). Türkiye'deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelikli mi, nicelik mi?

Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 1, (1), 36-38.

Çağlar, A.(1991). Atatürk eğitim fakültesinde yapılan öğretmenlik uygulaması üzerine bir

araştırma. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 53-72.

Demirel, Ö. (1991). Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 25-39.

Duman, T. (1991). Türkiye'de orta öğretime öğretmen yetiştirme. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:

2322 Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul : Alkan Yayınları .

Güçlü, A. (2014, 16 Şubat). Türk eğitim sisteminin en büyük sorunu nedir? Milliyet.

Karagözoğlu, G. (1987). Yüksek öğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 2, 34-46.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 1-14.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1982). Öğretmen sorunları ve eğitimleri araştırması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1982). XI. Milli eğitim şurası: Öneriler, konuşmalar, kararlar, Ankara:

Milli Eğitim Bakanlığı.

Özoğlu, M. (2010). Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17, 1-37.

Özpolat, A. (2005). Öğretmenlik mesleğindeki değişmelerin tarihsel ve toplumsal bağlamı.

Milli Eğitim Dergisi, 166,30-34.

Öztürk, C. (1996). Atatürk devri öğretmen yetiştirme politikası. Ankara: Türk Tarih Kurumu .

Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M.T., Birbudak, T., ve Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS

sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. TED

Eğitim ve Bilim Dergisi, 39 (171), 13-25.

Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden

düzenlenmesi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Yükseköğretim Kurulu. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara:

Yükseköğretim Kurulu.
How to Cite
Saylan, N. (2013). Constantly Modified Teaeber Training System. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(6), 9-19.