Guide for authors

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi Yazar Rehberi

  

 • ·  Dergi Hakkında
 • ·  Dizinlenme
 • ·  Kurullar
 • ·  Başvuru Kılavuzu
 • ·  Yayımlanma Süreci
 • ·  Başvuru Yapmadan Önce
 • ·  Başvuruya Hazırlık
 • ·  Kabulden Sonra

 

Dergi Hakkında

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS) Eğitim Programları ve Öğretim Derneği tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir (ISSN: 2146-3638). IJOCIS Dergisi ilk sayısını 01. 06. 2011 tarihinde yayınlayarak yayın hayatına başlamış olup eğitim programları ve öğretim alanına odaklanan çalışmaları yayına kabul etmektedir. Dergide eğitim programları ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, kuramsal çalışmalar ile özgün görüş ve model önerilerine yer verilmektedir. IJOCIS’in temel amacı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları ve öğretim alanındaki kavramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmaların yayımlandığı güvenilir ve saygın bir bilgi kaynağı olmaktır.

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği IJOCIS aracılığı ile eğitim programları ve öğretim alanında çalışan tüm uygulayıcıları bir araya getirerek alan ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik ortak bir bilimsel platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

IJOCIS; ERIC, Ulakbim TR Dizin, EBSCO Host, Arastirmax, ASOS Index gibi veri tabanları tarafından dizinlenmektedir. Derginin en kısa zamanda ESCI ve SSCI gibi indeksler tarafından dizinlenmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim alanında çalışmalar yürütenler başta olmak üzere yazar ve hakem olarak vermiş olduğunuz katkılar için herkese teşekkür ediyor destek ve ilginizin devamını diliyoruz.

Dizinlenme

- ERIC

- Ulakbim TR Dizin

- Proquest

- EBSCO Central & Eastern European Academic Source

- Arastirmax

- ASOS Index

Kurullar

Owner

Editor in Chief

Editors

Editorial Assistants

Proofreading Editors

Technical Editors

Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova University, Turkey adoganay@cu.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet OK, Middle East Technical University, Turkey as@metu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Yıldırım, University of Gothenburg, Sweden ali.yildirim@gu.se
Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu, Aydın Adnan Menderes University, Turkey   sedasaracal@adu.edu.tr
Prof. Dr. Berit Karseth, University of Oslo, Norway berit.karseth@iped.uio.no
Prof. Dr. Catherine K. K. Chan, University of Hong Kong kkcc7950@hku.hk
Prof. Dr. Dawn Sanders, University of Gothenburg, Sweden dawn.sanders@gu.se
Prof. Dr. Eero Ropo, (Emeritus) University of Tampere, Finland eero.ropo@tuni.fi
Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz, Ankara University, Turkey bikmaz@ankara.edu.tr
   
Prof. Dr. Hanife Akar, Middle East Technical University, Turkey  hanif@metu.edu.tr
Prof. Dr. Kıymet Selvi, (Emeritus), Anadolu University, Turkey kselvi59@gmail.com 
Prof. Dr. Kristi Klette, University of Oslo, Norway kirsti.klette@ils.uio.no
Prof. Dr. Lin Goodwin, Columbia University (Emeritus), USA alg25@tc.columbia.edu
Prof. Dr. Melek Demirel, Hacettepe University, Turkey mdemirel@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Meral Güven, Anadolu University, Turkey mguven@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Lynn Davies, University of Birmingham, United Kingdom l.davies@bham.ac.uk
Prof. Dr. Michael Apple, University of Wisconsin , Norway apple@education.wisc.edu
Prof. Dr. Michael Osborne,  University of Glasgow, The UK Michael.Osborne@glasgow.ac.uk
Prof. Dr. Nilay Bümen, Ege University, Turkey nilay.bumen@ege.edu.tr
Prof. Dr. Orhan Akınoğlu, Marmara University, Turkey  oakinoglu@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Ronald Sultana, University of Malta, Malta ronald.sultana@um.edu.mt
Prof. Dr. Susan Drake, Canada Brock University, Canada sdrake@brocku.ca 
Prof. Dr. Todd Alan Price, National St Louis University, USA tprice@nl.edu
Prof. Dr. Ursula Hoadley, University of Cape Town, South Africa uk.hoadley@uct.ac.za
Prof. Dr. Wee Tiong Seah,  Melbourne Graduate School of Education, Australia wt.seah@unimelb.edu.au

Başvuru Kılavuzu

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’ne başvurular elektronik olarak http://ijocis.com/index.php/ijocisadresinden yapılmaktadır. Ayrıca tüm yazışmalar e-posta yoluyla yapılmaktadır. E-postaların gereksiz kutusuna düşme olasılığına karşın ilk başvuru anında e-posta adresinizin gereksiz kutusunun kontrol edilmesi önerilmektedir. Tüm işlemler bu ortamlardan yapılması nedeniyle başka başvuru türleri ve iletişim kanallarına dikkat edilmemektedir. İletişim için ijocisjournal@gmail.com adresi kullanılmalıdır.

Yayımlanma Süreci

Başvuru

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’nde çalışmalar geniş Türkçe özete sahip İngilizce dilinde yayımlanmaktadır. Yazar(lar)ın çalışmalarını web sayfası üzerinden şablonu kullanarak gerekli basamakları takip ederek ilgili dosyalarını yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarında hiçbir şekilde kişi, kurum, kuruluş adları geçmemelidir. Başvurular İngilizce olarak tek dosyada yüklenmelidir. 

Yapılan başvuru öncelikle intihal ve biçimsel kontrolden geçirilmektedir. Bu aşama yaklaşık olarak 1 hafta sürmektedir.

Editör yardımcıları tarafından yapılan bu biçimsel ve akademik kontrolden geçen bir çalışma baş editör tarafından editörlere yönlendirilmekte ve ilk detaylı akademik inceleme editör tarafından yapılmaktadır. Editör tarafından onaylanan bir çalışma ilgili konu alanından en az doktora derecesine sahip iki-üç hakeme gönderilmektedir. Bu aşama yaklaşık olarak 2 hafta sürmektedir.

Hakem ataması yapılan bir çalışma için hakeme 1 ay süre verilmektedir. Ek süre talep eden hakemler için bir defaya mahsus 15 gün daha ek süre verilmektedir. Bu süre içerisinde değerlendirme yapılmaması durumunda hakem değişikliğine gidilmektedir. Hakem değerlendirme süreci ortalama 2 ay sürmektedir.

Hakem değerlendirmesinden sonra karar yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme talep edilmişse yazar(lar)a düzeltmeleri yapması için 1 ay süre verilir.

Düzeltmeler hakeme gönderilerek gerekli kontrolleri yapması istenir. Bu aşama yaklaşık olarak 1 ay sürmektedir.

Hakemin son kararından sonra tüm aşama editörler ve baş editör tarafından işbirliği içinde incelenerek başvuru hakkında son karar verilir. Bu aşama yaklaşık olarak 2 hafta sürmektedir.

Kabul edilen bir başvuru için redaksiyon süreci başlar. Bu aşamadan sonra Türkçe geniş özet ve İngilizce metin dil kontrolleri yapılarak yazar bilgilendirilir. Bu aşama yaklaşık olarak 1 ay sürmektedir.

Tüm aşamaları biten çalışmanın DOI numarası atanır ve yazar(lar)ın onayıyla çevrim içi olarak yayımlanır. Başvuruyu takiben yayımlanma süreci 3-12 ay arasıdır.

 

Başvuru Yapmadan Önce

Yazar Adları

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’ne bir makale başvurusu yapıldığı sırada tüm yazar isimleri eksiksiz ve sıralaması doğru şekilde verilmelidir. Makalenin başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir şekilde yazar eklemesine izin verilmemektedir. Makale başvurusu yapıldıktan sonra bir yazar silinmesi ya da yazar sıralamasının değiştirilmesi talep edilirse, bu durum tüm yazarların imzalı dilekçeleri ile mümkün olmaktadır. Herhangi bir sorun yaşanmaması için bu noktaya dikkat edilmesi önerilmektedir.

Çıkar Çatışması

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’ne yapılan başvurulardan doğrudan başvuru yapan yazar sorumludur. Herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile çıkar çatışması olma durumu varsa değerlendirme süreci başlamadan önce bildirilmelidir.

Başvuru Beyannamesi

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’ne yapılan bir başvurunun bir kısmı ya da tamamı hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Değerlendirmeye alınmadan önce gerekli yazılımlarla tüm başvuruların intihal/benzerlik kontrolü yapılmaktadır. Yazar(lar)ın kendilerine ait başka çalışmaları ile benzerlik çıkma durumunda da intihal olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Bu tür başvurular yazara iade edilmekte ve tekrar başvurusu kabul edilmemektedir.

Telif Hakkı

Sisteme yüklenmiş olan makalenin kapsamı, sunduğu bulgular, sonuçları ve yorumları konusunda Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi Sahibi, Editör, Editör Yardımcısı, Hakemler ve Bilim Kurulu’nun hiçbir sorumluluk taşımadığı, yazar(lar) tarafından kabul edilmelidir.

Makalenin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediği, daha önce yayımlanmadığını Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 'ne beyan edilmesi gerekmektedir.

Başlığı belirtilen makalenin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi'ne karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredildiği, makale ile ilgili devredilen hakların dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi sahibi olarak EPÖDER’in yetkili kılınacağı onaylanmalıdır.

Yayın Etiği

Bir makalenin hazırlanmasında ulusal düzeyde yasal olarak tanımlanmış gerekliliklerin ötesinde, uluslararası yasalar ve akademik topluluğun yaygın olarak kabul ettiği etik standart ve ilkelere uyulması bir zorunluluktur. Bu nedenle tüm paydaşların etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımakta aşağıda belirtilen sorumlulukları taşımaları gerekmektedir.

Yazar Sorumlulukları

 • Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’ne yapılan bir başvurunun özgün olması beklenmektedir. Diğer çalışmalardan alınan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir biçimde atfedilmesi gerekmektedir.
 • Çalışmaya katkı sağlamayan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi gerekmektedir.
 • Başvuru yapılan çalışma ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması durumu varsa Çıkar Çatışması başlığında verilen süreç takip edilmelidir.
 • Değerlendirme sürecinde çalışmaya ait ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) en kısa sürede ilgili verileri sunmak zorundadır.
 • Çalışmalarda yazarlar gerekli ise ilgili kişi, kurum ya da kuruluşlardan gerekli izin belgelerini almalıdır.
 • Bir çalışma birden fazla dergiye değerlendirme amacıyla gönderilmemelidir.
 • Değerlendirme sürecinin başlamasından sonra hiçbir şekilde yazar adı eklenemez. Detaylı bilgi için Yazar Ad(lar)ı başlığı incelenmelidir.
 • Değerlendirme sürecinde yazar(lar) çalışmalarının değerlendirme sürecine etki edecek konularda hiçbir şekilde paydaşlara ulaşmamalıdır.

Etik Uygunluk Kontrol Listesi

 • Başkalarının sahiplik iddiasında bulunabileceği yayımlanmamış araçlar, işlemler ya da verileri kullandıysanız, kullanım izni aldınız mı?
 • Makalenizde yararlandığınız ya da alıntı yaptığınız yayımlanmış çalışmalara uygun biçimde atıf yaptınız mı/alıntı gösterdiniz mi?
 • Çalışmanızda veri toplama/uygulama vb. için yasal izinleri aldınız mı?
 • Veri topladığınız kişilerin “bilgilendirilmiş onayı”nı aldığınız ya da gerekli açıklamaları yaptığınıza ilişkin editörden gelebilecek sorulara cevap verebilecek misiniz?
 • Çalışmanızda denek olarak hayvanları kullandıysanız, deneklerinizin çalışmanızda kabul edilebilir sınırlar içinde kullanıldığına ilişkin sorulara cevap verebilecek misiniz?
 • Katılımcıların, deneklerin, üçüncü tarafların ya da herhangi bir şekilde veri elde ettiğiniz kişilerin sağladığı bilgilerin gizliliğini sağlamak ve onların zarar görmesini engellemek için yeterli önlem aldınız mı?
 • Birden fazla yazar varsa, yazarların tamamı içeriği okudu ve bu içerik üzerinde mutabık kaldı mı?
 • Birden fazla yazar varsa, yazarların tamamı yazar adlarının sırası hakkında mutabık kaldı mı?
 • Telif hakları olan materyal kullandıysanız, bu materyalleri kullanmak için izin aldınız mı?

Editör Sorumlulukları

 • Değerlendirme sürecini kolaylaştırma ve katkı sağlama.
 • Tarafsız ve konu ile ilgili çift körleme hakem atama.
 • Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlama.
 • Tüm kayıtları eksiksiz bir şekilde saklama.
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme.
 • Objektif bir tutum sergileme.
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme.
 • Tartışmalı ya da çıkar çatışması olabilecek konularda sorumluluk alma.

Hakem Sorumlulukları

 • Öncelikle hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Yazar(lar)ın kimlik bilgilerine ulaşmamaları gerekmektedir. Yazar(lar)ın kimlik bilgilerine ulaşmaları ya da tahmin etmeleri durumunda değerlendirme sürecini sonlandırmalıdır.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • İnceledikleri çalışmaları sadece çalışma yayınlandıktan sonra kullanabilir. Reddedilen bir çalışmaya ilişkin hiçbir bilgi paylaşımı yapılmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal görüşler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. İftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncı Sorumlulukları

 • Çalışmaların tüm süreçlerinden sorumlu olan kişiler editörlerdir. Karar verici kişilerin editörler olması nedeniyle yayıncı bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlülüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suiistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Bilimsel Bilginin Doğruluğunun Güvence Altına Alınması

Araştırma sonuçlarının raporlanmasında etik: Bilimsel yöntemin temelinde gözlemlerin tekrarlanabilirliği ve doğrulanabilirliği yer alır. Görsel materyallerin üzerinde oynanması dahil olmak üzere, belirli bir sonucun elde edilmesi ya da hipotezlerin desteklenebilmesi için veriler uydurulamaz ve değiştirilemez. Daha arzulanan ve ikna edici bir sonuç elde etmek amacıyla verilerin ya da bulguların bir kısmı göz ardı edilemez.

Yazımda istem dışı bir hata olması halinde, yazar bu hatayı makale yayımlandıktan sonra fark ettiğinde okuyucu kitlesine bu hatayı duyurmak zorundadır. Bunun için hatayı öncelikle editöre ve yayıncıya bildirerek düzeltmenin yayımlanmasını sağlar. Her bir düzeltmenin web ortamında yayımlanması ve okuyucular için erişilebilir olması gerekir.

Verilerin saklanması ve paylaşılması: Araştırma raporunun doğruluğuna ilişkin kuşkular oluştuğunda, yazar verileri editöre sunmak zorundadır. Yazarın verileri sunmaması durumunda, makale daha sonra bir değerlendirme yapılmamak üzere reddedilir. Araştırmacı verileri, uygulama prosedürlerini ve diğer materyalleri araştırmanın yayımlandığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl saklamak zorundadır. Makale yayımlandıktan sonra, diğer [nitelikli] araştırmacıların araştırma verilerini talep etmeleri halinde verileri paylaşması gerekir. Ancak verileri diğer araştırmacılarla paylaşmadan önce, deneklerin/katılımcıların kimliklerinin belirlenmesi ile ilişkilendirilebilecek tüm kodlar ve verilerin silinmesi gerekir. Eğer araştırma bir kurum tarafından finanse edilmişse, bu kurumun haklarının korunması ve uygun biçimde atıf yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Verileri paylaşmak isteyen araştırmacı ile verilerin sahibi olan araştırmacı arasında; verilerin kullanım amacı, kullanım kapsamı, koşulları ve sınırlılıkları, üçüncü kişilerle paylaşım sınırları ve koşulları gibi hususları içeren yazılı bir anlaşma metni imzalanması ve kayıt altına alınması gerekir.

Verilerin tekrar ya da parçalara ayrılarak yayımlanması: Verilerin tekrar yayımlanması, aynı verilerden elde edilen bulguların ilk defa yayımlanıyormuş gibi ikinci bir dergide ya da başka bir kaynakta yayımlanmasıdır. Tekrar yayımlama aynı zamanda telif hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin ihlali sonucunu doğurur. Çünkü yazar, aynı eser için birden fazla kuruma telif hakkı veremez. Daha önce yayımlanmış bir çalışmanın tamamı ya da kaynak göstererek alıntı yapılabilecek miktarı geçen bir kısmı, ikinci kez ve başka bir kaynakta yayımlanamaz. Daha önce yayımlanmış bir makale ile aynı içerikte ya da önemli ölçüde benzer bir eser yayın için değerlendirilmek üzere sunulamaz. Bildiri olarak sunulmuş, ancak yayımlanmamış makaleler, bildiri olarak sunulduğu dipnotla belirtilerek bir dergide değerlendirilmek üzere sunulabilir. Ancak yayımlanmış bildiriler dergilerde yayımlanmak üzere değerlendirmeye sunulamaz.

Nadiren de olsa, yazarın araştırma sonuçlarının farklı bir okuyucu kitlesi tarafından erişilebilir olmasını istemesi halinde, sonuçların aşağıdaki koşullar sağlanarak yeni bir kaynakta yayımlanması mümkün olabilir:

 • ·  Tekrar yayımlanan materyalin orijinal metne göre, göreceli olarak kısaltılmış olması.
 • ·  Bilginin daha önce yayımlandığının açık bir biçimde dipnotla belirtilmesi ve daha önceki yayına tam

olarak atıf verilmesi.

 • ·  Daha önce yayımlanmış olan tablo, grafik ve görsellerin [yeniden basım] olarak metin içinde ve dipnot olarak belirtilmesi.
 • ·  Orijinal yayının kaynakçada açıkça ve doğru bir şekilde yer alması.

Bir araştırmadan elde edilen verilerin bütünlük içinde sunulması ve parçalara ayrılmaması gerekir. Araştırmayı parçalara bölerek yayımlamak yanıltıcı olabilir. Ancak, büyük ölçekli, uzun dönemli ya da disiplinler arası çalışmaların sonuçlarından birden fazla yayın çıkarılmasının uygun olduğu durumlarda, aynı kaynakta ya da farklı kaynaklarda birden fazla yayın çıkarılabilir. Disiplinler arası çalışmalarda, araştırma bulgularının tek bir kaynakta yayımlanması uygun olmayabilir. Uzun dönemli çalışmalarda ise çalışmanın farklı evrelerinde yapılan analizlerin sonuçları bilimsel bilgiye özgün katkı sağlıyorsa, farklı aşamalardaki analizler ayrı çalışmalar olarak, fakat araştırmanın evresini belirterek yayımlanabilir. Bu durumda, araştırmanın daha önceki evrelerine dayalı olarak yapılan yayınlara atıf yapılması gerekir. Uzun dönemli çalışmalara dayalı olarak yapılan yayınlarda, aynı araştırmanın erken evrelerinde yapılan yayınlarda verilen bilgilerin tekrarlanmaması, okuyucunun bilgilendirilmesi için daha önceki bilgilere atıflarla yönlendirme yapılması gerekir.

Aynı araştırmaya dayalı olarak birden fazla çalışmanın değerlendirmeye sunulması durumunda, bu hususun editöre açıklanması ve editörün ikinci çalışmanın ayrı bir çalışma olarak yayımlanabilme ölçütlerine uygunluğunu değerlendirmesi gerekir.

Aşırma/intihal ve kendinden-aşırma: Yazarlar başkalarına ait bilgi ve düşünceleri kendi düşünceleri olarak yazamazlar. Aynı şekilde, kendilerinin daha önceden yayımlanmış çalışmalarını ya da bu çalışmalardan bir kısmını, atıfta bulunmadan ya da alıntı olarak göstermeden yayımlayamazlar.

Katılımcıların Haklarının ve Çıkarlarının Korunması

Katılımcıların sağladığı bilgilerin gizliliğinin korunması ve güvence altına alınması gerekir. Bu nedenle, araştırma raporunda katılımcıların kimliğinin belirlenmesini sağlayacak bilgiler bulunmamalıdır. Katılımcılardan veri toplanmasında ve verilerin kullanılması için onaylarının alınmasında ast-üst ilişkisinin ya da öğretmen-öğrenci ilişkisinin olması halinde, bu ilişkinin ast konumunda olan kişiyi istenilen bilgileri ve onayı verme konusunda baskı altında bırakmamasına özen gösterilmelidir. Özellikle akademisyenler açısından öğrencilerinin “doğal denek” olarak görülmesi, araştırmada ciddi bir yanlılık oluşturabileceği gibi öğrencilerin kendi iradeleri ile bilgi sağlama ya da sağlamama konusunda haklarının ihlali sonucunu da doğurabilir.

Araştırmanın konusu bir hizmetin ya da ürünün değerlendirilmesi ise araştırmacının ilgili kurum ile bir ticari ilişkisinin olmaması ya da herhangi bir şekilde bir çıkar çatışmasının olmaması gerekir. Araştırmacının çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek bir ilişkisinin olması halinde, araştırma sürecinde objektifliği etkileyecek bir çıkar çatışması söz konusu olmasa bile, bu ilişkinin bir sınırlılık olarak ifade edilmesi gerekir.

Fikrî Ürün Haklarının Korunması

Yazarlık, bir çalışmaya önemli ölçüde bir katkı sağlamak ve yayımlanan çalışma için sorumluluğu kabul etmek ile kazanılan bir haktır. Önemli ölçüde katkı sağlamak; problemin ya da hipotezin formüle edilmesi, deneysel desenin ya da uygulama prosedürlerinin yapılandırılması, istatistiksel analizlerin yapılması, sonuçların yorumlanması, çalışmanın bir kısmının yazımı anlamına gelir. Önemli ölçüde katkı sağlayanlar yazar olarak listelenir. Ancak, yazar olarak listelenemeyecek düzeyde diğer katkıları sağlayanların adının ve katkılarının dipnotlarla belirtilmesi gerekir. Yazarlık hakkı sağlamayan, ancak belirtilmesi gereken diğer katkılar; veri toplama aracının oluşturulmasında destek sağlamak, veri analizi teknikleri konusunda önerilerde bulunmak, veri toplamak ya da veri girişi yapmak, katılımcıların bulunmasını sağlamak, rutin gözlemler yapmak gibi iş ve işlemleri içerir.

Yazarların adının listelenmesinde genel olarak her bir yazarın katkısı dikkate alınarak, en çok katkı sağlayan yazardan başlayarak yazar adları sıralanır. Yazarların katkılarının eşit olması halinde, bu husus açıkça belirtilerek alfabetik olarak sıralama yapılabilir. Kurumsal ya da mesleki unvan ve statüler yazarların adının sıralanmasında dikkate alınmaz.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin 5846 sayılı Kanunun (ve bu Kanunu değiştiren 4630 sayılı Kanun) 35. maddesine göre alıntı ve atıf yapılmalıdır. 4630 sayılı Kanuna göre alıntı veya atıf yapılmasının yasal çerçevesi şu şekilde tanımlanmıştır:

“Madde 35 - Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir:

1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması;

2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması;

3.  Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla bir ilim eserine konulması;

4.  Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gösterilmesi.

İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir.”

Bu maddede belirtilen alıntı ve atıf sınırlarının dışına çıkılması, bu maddenin ihlali suç teşkil edip, bu suçun işlenmesi halinde uygulanacak cezalar yine 4630 sayılı Kanunun 71. maddesi ile düzenlenmiştir:

“Madde 71 -(Değişik madde: 01/11/1983 -2936/11. madde.; Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./138. madde)

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

 1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
 2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.
 3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
 4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanunun ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

Başvuruya Hazırlık

Şablon

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’nde çalışmalar Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Yazar(lar) çalışmalarını web sayfası üzerinden şablonu kullanarak gerekli basamakları takip ederek ilgili dosyalarını yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarında hiçbir şekilde kişi, kurum, kuruluş adları geçmemelidir. Başvurular Türkçe geniş özete sahip İngilizce olarak tek dosyada yüklenmelidir. 

Kelime Sayısı

Başvurular en fazla 8000 kelime olmalıdır (kaynakça&ekler hariç).

Öz

Özün 150-250 kelime sınırı bulunmaktadır. İstatistik programları vb., çok önemli değilse kaynak bu bölümde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çok genel ve özel olmayan 3-5 anahtar kelime kullanılmalıdır. Kullanılacak anahtar kelimelerin herbiri 3 kelimeyi geçmemelidir.

Başlıklar

Başlıklarla ilgili detaylı bilgi şablonda verilmiştir. Başlıklara sayı verilmemeli ve mümkün olduğunca şablondaki başlıklar kullanılmalıdır.

Semboller

İlgili başvuru dosyası MS Word 2010 ve sonrası ile hazırlanmalı, gerekli semboller resim olarak değil simge ekle komutuyla yapılmalıdır.

Tablolar

Tablo gösterimleri şablonda verilmiştir. Metin içerisinde tablo atıfları yapılırken “aşağıdaki/yukarıdaki tablo...” ifadelerinin yerine “Tablo 1/Tablo 2’de.....” şeklinde atıf edilmesi gerekmektedir.

Şekiller

Şekil gösterimleri şablonda verilmiştir. Metin içerisinde şekil atıfları yapılırken “aşağıdaki/yukarıdaki şekil...” ifadelerinin yerine “Şekil 1/Grafik 2’de.....” şeklinde atıf edilmesi gerekmektedir. Ayrıca resimlerin en az 300 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir.

Sayılar

Rakamların metin içlerinde gösterimlerinde 0-1 aralığı metin şeklinde verilmelidir (bulgular hariç; birinci sınıf öğrencileri vb.). Benzer şekilde nokta işaretinden sonra tüm sayılar (bulgular hariç) metin şeklinde verilmelidir (bulunmuştur. On birinci yüzyıl..... vb.). Gerek metin gerekse de tablolarda sürekli veriler ondalık şeklinde gösterilmelidir (11.25, 24.00 gibi). Tam sayılar çift sıfırlı şekilde, yuvarlanması gereken sayılar yuvarlanarak verilmelidir. Ayıraç nokta işaretidir.

Bilgilendirme ve Teşekkür

Bilgilendirme, yazar katkı beyanı ve teşekkür ifadeleri yayın kabul edildikten sonra kaynakçadan hemen önce eklenmelidir. Başvuru esnasında verilmemelidir.

Kaynakça Gösterimleri

Başvurularda APA 6 kullanılmalıdır. Detaylı kaynakça gösterimi kaynakça şablonunda verilmiştir.

Hakem Değerlendirmesi Doğrultusunda Düzeltme

Hakem değerlendirmeleri en kısa sürede yazar(lar)a iletilir. Yazar(lar) 1 ay içerisinde ilgili düzeltmeleri yapmak zorundadır. İlgili düzeltmeler yapıldıktan sonra yazar(lar) düzeltme dosyasının ilk sayfasına talep edilen değişiklikleri ve yapmış oldukları düzeltmeleri detaylı bir şekilde açıklamak zorundadır.

Yazar(lar) hakem değerlendirmelerine itiraz ettikleri noktaları "Hakeme Cevap Formu" doldurarak ve metin üzerinde değişiklieri izle/renkli biçimde ifade yoluyla belirgin hale getirmelidir.

Kabulden Sonra

Redaksiyon

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’ne kabul edilen tüm çalışmaların Türkçe geniş özet ve İngilizce bölümlerinin redaksiyonu yapılır. Bunun için yazar(lar)ın hazırlamış olduğu metnin son hali derginin Türkçe ve İngilizce redaksiyon hizmet birimine yönlendirilir. Redaksiyon hizmetinden sonra yazar(lar)a tekrar gönderilerek onay alınarak bu süreç tamamlanır.

Mizanpaj

Redaksiyon hizmetinden sonra makale mizanpaja alınır. Mizanpaj sonrası yazar(lar)dan onay alınarak DOI numarası atanır ve çevrimiçi olarak makale web sitesinde yayımlanır.