Evaluation of Anadolu University social sciences institution’s curriculum

  • Ayhan Hakan
  • Mustafa Sağlam
  • Demet Sever
  • Levent Vural
Keywords: Graduate programs, curriculum evaluation, component-oriented curriculum evaluation, participant-oriented curriculum evaluation

Abstract

This research aims to evaluate Anadolu University Social Sciences Institution’s curriculum regarding to opinions of graduates, students and academicians. The data of the research are gathered by means of a questionnaire which is prepared by the researchers. In the analyzing process of the data negative and positive opinions of the participants regarding to every question were given as percentages then comments were done. As a result of the research, it is found out that aims of the curriculum should be updated, number of the elective courses should be increased, process based evaluation should be preferred and instructional methods and techniques should be arranged according to course aims.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anadolu Üniversitesi (2007) Lisansüstü Katalogu 2006–2007[Katalog]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Aydın, S. (2006). Yazılı basın işkoluna eleman yetiştirmede üniversitelerin gazetecilik bölümlerinin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Çürük, B. (2009). Meslek yüksekokullarındaki tasarım derslerinin sektöre eleman yetiştirme etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Demirbolat, A. O. (2005). Yükseklisans öğrencilerinin program ve öğretim elemanlarından beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:1, Cilt:3

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık

Fitzpatrick, Jody L. ve diğerleri. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. USA: Pearson Publishing.

International Institute for Sustainable Development. What is evaluation?. http://www.iisd.org/casl/CASLGuide/DefEval.htm adresinden 12.05.2007 tarihinde edinilmiştir.

Tanilli, S. (2009). Nasıl bir eğitim istiyoruz?. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). Yüksek öğretim kanunu. 2.5.2007 tarihinde http://www.yok.gov.tr/yasa/kanun/kanun2.html adresinden alınmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). Üniversite, fakülte, yüksekokul ve enstitü isimleri 2006. http://www.yok.gov.tr /hakkinda/fak_yuk_ens_2006.xls adresinden alınmıştır.
How to Cite
Hakan, A., Sağlam, M., Sever, D., & Vural, L. (2011). Evaluation of Anadolu University social sciences institution’s curriculum. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 1(1), 19-34.