Metaphors on lifelong learning concept

  • Meral Güven
  • Esma Yıldırım
  • Gülnaz Çelen
Keywords: Metaphor, lifelong learning, education, learning

Abstract

Lifelong learning concept, which supports individuals’ learning at any age, in any place and in any subject in accordance with individual needs and which organizes planned activities for this learning, is used instead of various concepts such as continuing education, informal education, public education, professional education, and recreation. As the studies carried out in this field were examined, clear descriptions about the concepts couldn’t be reached. This study aims at determining the ideas of students studying at universities and high schools about the concept of “lifelong learning” via metaphors. This study has been designed as a phenomenological study. The sample of the study is composed of the students of Maltepe University and Çorum Anatolian Teacher Training High School. Research data were gathered via semi-structured interview questions. As a result of the research, metaphors about the concept of lifelong learning such as health, time, mother, family, immortality, love, computer, ant, flower, rain, dish, salt, breath, life, education, book, etc. were found

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 Pisa sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Arslan, M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108.

Beşkardeş, S. (2007). Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin yabancı dil (ingilizce) öğretiminde metafor sisteminin uygulanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Afyonkarahisar.

Dewey, J. (1934). Art as experience, New York: Milton,Balch and Co.

Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.

Güveli E., İpek A.S., Atasoy E., Güveli H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının Matematik kavramına yönelik metafor algıları, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2, 2; 140-159.

Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms, Kappa Delta Pi Record,172-175.

Miles, M. B.& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (second press). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 135-155.

Soysal, D. ve Afacan, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “Fen ve Teknoloji Dersi” ve “Fen ve Teknoloji Öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 287-306.

Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
How to Cite
Güven, M., Yıldırım, E., & Çelen, G. (2015). Metaphors on lifelong learning concept. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 35-47.